Květov

Historie a současnost

Obec Květov byla dříve expoziturou (od roku 1894) v jedné z nejmenších farností v Čechách –  Červené nad Vltavou. Protože valnou část území této farnosti zatopilo vodní dílo Orlík, duchovní správa se od 1. listopadu 1959 přenesla na filiální kostel sv. Jana Křtitele v katastrálním území obce Květov. Tím farnost Červená nad Vltavou zanikla a vznikla nová farnost Květov tak, jak ji známe dnes.

Asi 1,5 km severně od Květova stojí na návrší malá osada Svatý Jan. Roku 1567 zde byl na místě původní kaple z předhusitských dob vystavěn na náklady místního občana Jana Kotrby pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele (Narození sv. Jana Křtitele) a Panny Marie. Roku 1777 byl za přispění orlického úředníka Františka Kuky obnoven a do dnešní podoby upraven roku 1839. Jedná se o jednolodní stavbu s pětibokým závěrem se sakristií na jižní straně a předsíňkou před západním průčelím. Interiér kostela je veřejnosti přístupný v době bohoslužeb, případně po dohodě s duchovní správou.

Východně od kostela je situovaný obdélný hřbitov s márnicí na jihu. Jsou zde přeneseny ostatky z původního dnes zatopeného hřbitova v Červené nad Vltavou, který se nacházel v blízkosti kostela sv. Bartoloměje.

U příjezdové cesty ke kostelu se nachází Boží muka s drobným litinovým křížem.

Pomník s kamenným křížem před kostelem připomíná místní občany padlé v I. světové válce.

Kromě Červené jsou z farnosti Květov spravovány ještě Kučeř, Osek, Velká a Vůsí.

Od středověku je Svatý Jan hojně navštěvovaným poutním místem, odkud se návštěvníkům nabízí jedinečný výhled do kraje. I z tohoto důvodu je vyhledávaným místem mimo jiné pro svatební či křestní obřady. Jeho odlehlá poloha nutící využití nějakého dopravního prostředku k jeho návštěvě, vytvořila z farníků semknutou rodinu, pevně spojenou se svým kostelem.

Bohoslužby a kontakty

Farnost Květov je spravována z nedalekého kláštera premonstrátů v Milevsku.

Pravidelné bohoslužby:

Neděle  11:00 hod

Duchovní správce:

P.  PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Præm., Ph.D.

mobil +420 607 847 485
tel. 382 521 458 (klášter Milevsko)
e-mail: rkf.kvetov@dicb.cz