Galerie

Provodní mše na Červené 2018

Letos jsme Provodní mši svatou na Červené slavili v neděli 8. dubna v 11:00. Mše se zúčastnilo nebývalé množství poutníků. Po mši jsme opět sešli k řece k modlitbě.

 

Pouť ve Velké 27. května 2018

I letos jsme slavili v kapličce Nejsvětější Trojice pouť ráno v 8:00 právě v neděli na slavnost Nejsvětější Trojice. Na mši svatou se sešlo množství místních obyvatel, ale i poutníků odjinud. Podívejte se na několik fotografií z této hezké slavnosti…

 

Poutní mše na Červené 26. srpna 2018

V neděli 26. srpna ve 14 hodin se konala v kostele sv. Bartoloměje na Červené poutní mše svatá. Množství poutníků se tlačilo v malém prostoru chrámu, aby zde naslouchali Božímu slovu a společně slavili eucharistii. Při mši svaté jsme si připomněli smysl poutí. Je to jev, který doprovází dějiny náboženství odedávna, protože místa, kde se lidem dobře modlilo, kde něco s Bohem prožili, je přitahovala. Patronem kostela je apoštol sv. Bartoloměj, kterého evangelia charakterizují jako pravého izraelitu, ve kterém není lsti. O tuto upřímnost jsme společně prosili i při poutní mši svaté.