Historie

cervena20

Románský kostel svatého Bartoloměje, který založila koncem 12. století (asi 1190) Zdislava, matka Jiřího z Milevska, je v pramenech nazýván \\“rufa ecclesia\\“, t.j. červený kostel, podle barvy použitého stavebního kamene. Jako významná památka byl před napuštěním přehradní nádrže přenesen mimo zátopové území.

Více ve článku Píseckého deníku.