Červená

Historie a současnost

Původní kostel v Červené byl založen zřejmě již před rokem 1190 pravděpodobně paní Zdislavou, matkou Jiřího z Milevska, zakladatele tamějšího premonstrátského kláštera. Ve 13. století byl připojen presbytář s vítězným obloukem. Předsíň se sakristií je z období baroka. Věž byla renesanční s barokními úpravami. Kostel je v písemných pramenech označován jako Ruffa nebo Ecclesia Ruffa (Červený kostel). Od roku 1251 je uváděn jako majetek výše jmenovaného kláštera. Kolem kostela postupně vznikla vesnice Červená s rozsáhlou farou, školou a hřbitovem. Na něm byl mimo jiné pohřben i bývalý guvernér Podkarpatské Rusi Antonín Rozsypal.

Kostel sv. Bartoloměje je svého druhu nejstarší zachovalou románskou architekturou na našem území a tvoří nezastupitelnou významnou památku s vysokou krajinotvornou funkcí.

Roku 1960 byl pro svůj historický význam kvůli výstavbě orlické přehrady nákladně rozebrán a přenesen nad zátopovou čáru, čímž byl pozměněn jeho románský charakter. Místo původní barokní zvonice stojí v současnosti u kostela její novodobá replika.

Současný stav kostela není nejlepší. I když jeho přenesením byla původní architektura pozměněna a pravděpodobně využit i jiný stavební materiál, nadále zůstává výjimečným sakrálním objektem na krásném místě nedaleko orlické přehrady. Důvodem současného stavu je ztráta mateřské obce a původních okolních farníků, kteří kostel bezmála milénium udržovali. Sv. Bartoloměj se tak stal romantickou turistickou a poutní zastávkou, každoročně zápasící s okolní poutavou lesní scenérií i nejrůznějšími nenechavci o přežití. Pokud byste měli možnost získat nebo poskytnout dar na obnovu tohoto úžasného svatostánku neváhejte kontaktovat duchovního správce nebo můžete přispět přímo na účet farnosti Květov, z níž je Červená spravována: 646067319/0800 

Bohoslužby a kontakty

Červená je spravována z nedalekého kláštera premonstrátů v Milevsku.

Bohoslužby:

Na Červené jsou bohoslužby vždy dvakrát v roce, a to:

O 2. neděli velikonoční (neděle následující po neděli Zmrtvýchvstání Páně). Této bohoslužbě se postaru říká Provodní pouť, obvyklý čas je v 15:00 hod.

O neděli po svátku sv. Bartoloměje  v 15:00 hod.

Upozornění: přesné termíny a časy bohoslužeb se mohou lišit, domlouvají se cca dva týdny před jejich konáním! Pro bližší informace kontaktujte duchovní správu.

Duchovní správce:

P.  PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Præm., Ph.D.

mobil +420 607 847 485
e-mail: rkf.kvetov@dicb.cz