Bohoslužby a kontakt Květov

Pravidelné bohoslužby:

Neděle 8:00

Duchovní správce:

Řehoř J. Žáček OPraem.
tel.: +420 731 621 269
e-mail: rj.zacek@hotmail.com