Bohoslužby a kontakt Červená

Bohoslužby:

Druhá neděle velikonoční (neděle následující po neděli Zmrtvýchvstání) obvykle ve 14:00

Neděle po svátku sv. Bartoloměje obvykle ve 14:00

Upozornění: přesné časy bohoslužeb se vždy domlouvají vždy týden či dva před jejich konáním!

 

Duchovní správce:

Řehoř J. Žáček OPraem.
tel.: +420 731 621 269
e-mail: rj.zacek@hotmail.com