Vítejte u nás!

Farnost Květova byla původně expozitura (od roku 1894) ve farnosti Červená nad Vltavou. Protože území farnosti bylo zatopeno hladinou vodního díla Orlík, byla správa farního kostela přenesena dnem 1. listopadu 1959 na filiální kostel sv. Jana Křtitele v Květově. Tím zanikla farnost Červená nad Vltavou a nová farnost nese označení Květov. Kostel sv. Jana Křtitele, pozdně gotický, obnoven roku 1777, upraven roku 1839. Červená nad Vltavou: ves v níž Zdislava, matka Jiřího z Milevska, založila před rokem 1190 kostel. Od rokem 1251 v držení milevského kláštera. Plebánie roku 1355. Později kostel (sv. Bartoloměje) patřil k farnosti Záhoří. Farnost byla následně obnovena roku 1729. Matriky jsou vedeny od roku 1730. Expozitura roku 1894 ve farnosti Červená, farnost roku 1960 převedena sem z Červené.